บริษัทในเครือ Netdesign Group

Web Template

" บริการ Web Template สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำเว็บไซต์เร่งด่วน ราคาประหยัด มีเจ้าหน้าที่ช่วยทำไปพร้อมกันจนเสร็จภายใน 1 วัน "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • บุคคลทั่วไป

 • ผู้เริ่มต้นธุรกิจ หรือธุรกิจขนาดเล็ก

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • สอนและทำไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ z.com ตัวต่อตัว (1 วัน)
 • มีระบบจัดการเว็บไซต์และเทมเพลตให้เลือกใช้งาน
 • มีคู่มือวิธีการใช้งานเว็บไซต์
 • มีเจ้าหน้าที่ support จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการ

 • จัดทำเว็บไซต์

 • อบกรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลทในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

 • 3,990 บาท

  ค่าบริการเริ่มต้นที่

 • 1 วัน

  ระยะเวลาในการจัดทำ

Modify Template

" บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ตกแต่งให้ไม่ซ้ำใคร ลงข้อมูลให้ด้วย "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • บุคคลทั่วไป

 • ผู้เริ่มต้นธุรกิจหรือธุรกิจขนาดเล็ก

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • ได้เทมเพลตที่ปรับแต่งโทนสี ตามต้องการ
 • ตกแต่งหน้าแรกให้สวยไม่ซ้ำใคร
 • ออกแบบ head banner 1 ชิ้นงาน
 • ลงข้อมูลสินค้า 75 ชิ้น และเมนูอื่นๆ จำนวน 5 เมนู
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ support จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบแบนเนอร์และเมนู

 • ลงข้อมูล

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

 • 9,990 บาท

  ค่าบริการเริ่มต้นที่

 • 10 วัน

  ระยะเวลาในการจัดทำ

New Template

" บริการเว็บสำเร็จรูป แต่เราออกแบบเทมเพลทให้ใหม่หมดตามที่ลูกค้าต้องการ สวยไม่ซ้ำใคร!
ดูไม่รู้ว่าเป็นเว็บสำเร็จรูป "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • เว็บไซต์บริษัท

 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • ออกแบบเทมเพลทให้ใหม่หมด สวยไม่ซ้ำใคร
 • เว็บไซต์จะไม่เหมือนเว็บสำเร็จรูป
 • ออกแบบ head banner 1 ชิ้นงาน
 • ลงข้อมูลสินค้า 100 ชิ้น และเมนูอื่นๆ จำนวน 5 เมนู
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ support จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เทมเพลทใหม่
  ทั้งหมด

 • ลงข้อมูลและตกแต่งเพิ่มเติม

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

 • 20,000 บาท

  ค่าบริการเริ่มต้นที่

 • 20 วัน

  ระยะเวลาในการจัดทำ

<

New Template Plus

" บริการเว็บสำเร็จรูปแต่เราออกแบบเทมเพลทให้ใหม่หมด ลูกค้าสามารถให้เราเขียนระบบเฉพาะที่ลูกค้าต้องการใส่เพิ่มเข้าไปได้อีก "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • เว็บไซต์บริษัท

 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • เทมเพลตใหม่ที่มีลูกเล่นมากกว่าทั่วไปและไม่ซ้ำใคร
 • เขียนระบบเพิ่มได้ตามต้องการ
 • ปรับการแสดงผลข้อมูลหน้าในได้ 2 layout
 • ออกแบบ head banner 1 ชิ้นงาน
 • ลงข้อมูลสินค้า 100 ชิ้น 100 รูป และเมนูจำนวน 5 เมนู
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ support จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เทมเพลทใหม่ทั้งหมด

 • เขียนระบบเพิ่มและลงข้อมูล

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

 • 35,000 บาท

  ค่าบริการเริ่มต้นที่

 • 45 วัน

  ระยะเวลาในการจัดทำ

Smart

" บริการทำเว็บให้ทั้งระบบ ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูปทำใหม่ทั้งหมดราคาเบาๆ ทำเสร็จลูกค้าได้ Source Code ไปทั้งหมดพร้อม Hosting และการดูแลต่ออีก 1 เดือน จบที่เดียว "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • เว็บไซต์บริษัท

 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • ออกแบบเมนูได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ออกแบบ Banner จำนวน 2 Banner
 • มี Backoffice และคู่มือการใช้งานสำหรับ แก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ได้รับ source code ไว้สำหรับพัฒนาต่อได้เองในอนาคต
 • Private Hosting P1 +อีเมล 2GB 1 ปี มูลค่า 8,400 บาท
 • บริการ Maintenance Service 1 เดือน มูลค่า 10,000 บาท
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เว็บไซต์

 • โปรแกรมมิ่งระบบ

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

 • 50,000 บาท

  ค่าบริการเริ่มต้นที่

 • 30 วัน

  ระยะเวลาในการจัดทำ

E-commerce

" ระบบ E-commerse เต็มรูปแบบ สำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์ และไม่ต้องการใช้งานเว็บสำเร็จรูป จัดทำให้หมดให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้เริ่มต้นธุรกิจ

 • ธุรกิจขนาดเล็ก

 • ธุรกิจขนาดกลาง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • ระบบครบสมบูรณ์ พร้อมขายสินเค้าทันที
 • มี Backoffice และคู่มือการใช้งานสำหรับ แก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ได้รับ source code ไว้สำหรับพัฒนาต่อได้เองในอนาคต
 • บริการ Maintenance Service 3 เดือน มูลค่า 30,000 บาท
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เว็บไซต์

 • โปรแกรมมิ่งระบบ + ลงข้อมูล

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

 • 100,000 บาท

  ค่าบริการเริ่มต้นที่

 • 60 วัน

  ระยะเวลาในการจัดทำ

Custom

" บริการนี้สามารถจัดทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ สำหรับลูกค้าที่ต้องการระบบ เฉพาะตัว หรือเว็บไซต์ที่มีระบบขนาดใหญ่ "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • ธุรกิจขนาดกลาง

 • ธุรกิจขนาดใหญ่

 • ระบบมีความซับซ้อนกว่าทั่วไป

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • เว็บไซต์และระบบตามที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด
 • มี Backoffice และคู่มือการใช้งานสำหรับ แก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ได้รับ source code ไว้สำหรับพัฒนาต่อได้เองในอนาคต
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ขึ้นอยู่กับระบบที่ต้องการ

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

 • ตามงบประมาณลูกค้า

  ค่าบริการเริ่มต้นที่

 • -

  ระยะเวลาในการจัดทำ

บริการทั้งหมดในเครือ Netdesign Group logo

 • Web Hosting NetdesignHost

  ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน (17 ปี) มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 100,000 รายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ได้ร่วมทุนกับบริษัท GMO Internet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Hosting อันดับ 1 ในญี่ปุ่น และมีการนำระบบต่างๆจากญี่ปุ่นมาใช้ในไทย จึงทำให้ระบบเรามีความเสถียรและใช้งานง่ายกว่าคู่แข่ง

 • Z.com Cloud

  เราใช้เงินลงทุนกว่า 100 ล้านในการพัฒนาระบบ Cloud Server ซึ่งออกแบบและติดตั้งจากเจ้าหน้าที่วิศวกรจากญี่ปุ่น บริษัท GMO Internet ผู้ให้บริการ Cloud อันดับ 1 ในญี่ปุ่น ปัจจุบันเราคือผู้ให้บริการ Cloud อันดับ 1 ในไทย ด้วยระบบที่ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง จึงทำให้เรามีผู้ใช้บริการมากที่สุดในไทย

 • บริษัทหลักทรัพย์ Z.com

  บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่ได้สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้วงการหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์

 • ศูนย์อบรม Netdesign

  โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) ศูนย์อบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย

 • SSL

  เราคือผู้ให้บริการ SSL รายเดียวในไทยที่ไม่ใช่ตัวแทนจำนวน (Reseller) แต่เราเป็น SSL Provider โดยตรง จึงทำให้การให้บริการสะดวกรวดเร็วกว่าผู้ให้บริการรายอื่นในไทยที่เป็นเพียว Reseller

 • SEO

  Z.com Rank เป็นบริษัทรับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ Google ติดหน้าแรก Google เราเป็น Specialist ทางด้าน SEO บริการหลักของบริษัทเราคือรับทำ SEO ด้วยวิธีโปรโมทอันปลอดภัย สายขาว ติดทน ติดนาน ไม่โดนแบนจาก Google แน่นอน ! ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เรารับทำ SEO ได้ทั้ง Website, Facebook Fanpage, Youtube

 • เว็บสำเร็จรูป ShopUp.com

  เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ มากกว่าแสนราย โดยมีคอนเซปว่า “เว็บสำเร็จรูปที่ไม่เหมือน เว็บสำเร็จรูป” เป็นบริการร้านค้าออนไลน์&เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรี! ตลอดชีพ ไม่จำกัดจำนวนสินค้า โดดเด่นในเรื่องของ Template ที่สวยงามไม่เหมือนเว็บไซต์สำเร็จรูปทั่วไป

 • Z.com Research

  ให้สมาชิกได้ทำแบบสำรวจจากบริษัทระดับโลก โดยผลลัพธ์ของการทำแบบสำรวจจะนำไปพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งสมาชิกจะได้รับคะแนนเพื่อสะสมและนำไปแลกรางวัล เช่น บัตรเติมเงินโทรศัพท์ ตั๋วหนัง บัตรกำนัลและรางวัลพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมาย

ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดของงาน

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ส่งรายละเอียดของงาน